+A A -A
ҚазақшаРусскийEnglish

Заңдар

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 маусымдағы №258 Конституциялық заңы
(Қазақстан Республикасының Конституция заңымен 2015 жылғы 28 қазандағы № 370-V ҚРЗ өзгерістер енгізілген)

3. Білім туралы Заңы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңы

4.Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы №345 Заңы
(2016 жылғы 9 сәуірдегі № 501-V ҚРЗ өзгерістермен)

5. Қазақстан Республикасындағы тiл туралы

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі №151 Заңы
(2015 жылғы 24 қарашадағы № 422-V ҚРЗ өзгерістермен)

6. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі

Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V ҚРЗ
(2016 жылғы 6 сәуірдегі № 483-V ҚРЗ өзгерістермен)

7. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы №379-V ҚРЗ
(2016 жылғы 8 сәуірдеі № 489-V ҚРЗ өзгерістермен)

8. Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №306 Заңы
(2015 жылғы 29 қазандағы № 376-V ҚРЗ өзгерістермен)

9. Педагог мәртебесі туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ

10. Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі N 343 Заңы